Juhammad & Majdullab goes IKEA

Vi åka IKEA på den. Alla vara med på då. Den.